Öppna ett handelskonto

Ytterligare information

Beskattningsland

Bosättningsland

Födelsedatum

Adress

Kontobasvaluta
Välj en handelsplattform

Choose Leverage

Välj kontotyp

Du kan uppgradera till VIP-konto senare genom att kontakta vår kundsupport

Är du skattepliktig i USA? *

amerikansk medborgare inklusive dubbelt medborgarskap eller skattepliktig utlänning med uppehållstillstånd i USA

Är du en politiskt exponerad person (PEP)? *

En politiskt exponerad person (PEP) avser en fysisk person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner under de senaste tolv (12) månaderna, liksom närmaste familjemedlemmar och nära medarbetare till en denna person

Ställ in lösenord för kundportalen

Förklaring

Du öppnar nu ett konto hos Henyep Capital Markets (UK) Limited.

Data Encrypted & Secured