Bestämmelser och licenser

HYCM is regulated by three of the world’s leading financial jurisdictions. Clients can rest assured that they are trading with a safe and secure company.

HYCM är godkänt och reglerat av brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority, FCA), med referensnummer är 186171. Se vår licens här

Sedan 1998

Marknadsförtroende

Konsumentskydd

Finansiell stabilitet

Minskning av ekonomisk brottslighet

FCA har 4 lagstadgade mål:

 • Marknadsförtroende
 • Konsumentskydd
 • Finansiell stabilitet
 • Minskning av ekonomisk brottslighet

Fördelar med FCA-medlemskap för HYCM-kunder:

 • Kapital inom bolaget kan endast användas för att främja verksamheten i rättsligt avseende
 • Regelbundna revisioner utförda av tredje part garanterar hög efterlevnad av föreskrifter
 • En kvalificerad övervakningsansvarig säkerställer efterlevnad av samtliga lagstadgade skyldigheter, rättvis behandling av kunder och lösning av kunders klagomål
 • Tillgång till Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

HYCM är godkänt och reglerat av Cyperns finansiella tillsynsmyndighet (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC), med licensnummer 259/14. Se vår licens här

Sedan 2014

Marknadsförtroende

Konsumentskydd

Finansiell stabilitet

Minskning av ekonomisk brottslighet

Fördelar med CySEC-licens för HYCM-kunder:

 • Skyldighet enligt lag att bibehålla tillräckligt kapital för att täcka kunders insättningar, rörelser på företagets valutapositioner och företagsutgifter
 • Mycket hög efterlevnad av bestämmelser i alla lägen
 • En kvalificerad övervakningsansvarig säkerställer efterlevnad av samtliga lagstadgade skyldigheter, rättvis behandling av kunder och lösning av kunders klagomål
 • Obligatoriskt underhåll av system och kontroller för rättvis behandling av kunder
 • Obligatorisk extern revisor för oberoende granskning av konton och hantering av kunders kapital

EU-member states registrations

BaFin Tyskland

Federal Financial Supervisory Authority

ACP Frankrike

Autorité de Contrôle Prudential

MNB Ungern

Magyar Nemzeti Bank

FI Sverige

Finansinspektionen

CONSOB Italien

Federal Financial Supervisory Authority

FCA Storbritannien

Financial Conduct Authority

KNF Polen

Polish Financial Supervision Authority

CNMV Spanien

Comisión Nacional del Mercado de Valore

För att se hela listan, vänligen klicka här.

HYCM är godkänt och reglerat av tillsynsmyndigheten Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), med licensnummer 1442313. Du kan se vår licens här

Valutastyrning

Tillsynsövervakning

Rådgivaransvar

Allmän övervakning

Cayman Islands Monetary Authority har fyra huvudfunktioner:

 • Monetär: Utgivning och inlösning av Caymanöarnas valuta och hantering av valutareserver.
 • Föreskrivande: Reglering och tillsyn av finansiella tjänster, kontroll av efterlevnad av regelverk för penningtvätt, utgivning av en handbok med regleringspolicyer, procedurer, regler, principförklaringar och vägledning.
 • Samverkande: Tillhandahållande av assistens åt utländska tillsynsmyndigheter, inklusive verkställande av samförståndsavtal att bistå med gruppbaserad tillsyn.
 • Rådgivande: Tillhandahållande av råd till regeringen i frågor som rör det monetära, reglering och samverkan.

Lagstadgad
Handelsrapportering

I enlighet med European Market Infrastructure Regulation (EMIR), är alla företag inom EU rättsligt förpliktade att rapportera samtliga derivator till transaktionsregister, inklusive CFD:er.

HYCM rapporterar alla kunders transaktioner via UnaVista, LSE:s globala plattform (FCA) och DTCC (CySEC), vilket garanterar högsta säkerhet vid handel.

Säker Fondförvaltning

HYCM främjar starkt transparens och rättvis handel liksom trygg och säker fondförvaltning.

Läs mer om vår strikta policy här.