Otwórz konto handlowe

Dodatkowe informacje

Kraj podatkowy

Kraj zamieszkania

Data urodzin

Adres

Bazowa waluta konta
Wybierz platformę handlową

Choose Leverage

Wybierz rodzaj konta

Możesz podwyższyć status konta do VIP w późniejszym czasie poprzez skontaktowanie się z naszym Centrum Wsparcia.

Czy jesteś osobą raportowaną w USA? *

Obywatel USA, w tym osoba posiadająca podwójne obywatelstwo lub obcokrajowiec będący rezydentem USA dla celów podatkowych

Czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)? *

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) oznacza osobę fizyczną, która sprawuje lub sprawowała znaczące funkcje publiczne w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, jak również członków najbliższej rodziny oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy tych osób.

Ustaw hasło dla portalu klienta

Deklaracja

Otwierasz teraz konto z Henyep Capital Markets (UK) Limited.

Data Encrypted & Secured