404

صفحه مورد درخواست شما وجود ندارد.

High Risk Investment Warning: Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high degree of risk. It is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. Seek independent expert advice if necessary and speculate only with funds that you can afford to lose. Please think carefully whether such trading suits you, taking into consideration all the relevant circumstances as well as your personal resources. We do not recommend clients posting their entire account balance to meet margin requirements. Clients can minimise their level of exposure by requesting a change in leverage limit. For more information please refer to HYCM’s Risk Disclosure.

Disclaimer: The content of this page is for information purposes only and it is not intended as a recommendation or advice. Any indication of past performance or simulated past performance included in advertisements published by HYCM is not a reliable indicator of future results. The customer carries the sole responsibility for all the businesses or investments that are carried out at HYCM.

Regional Restrictions: We do not offer our services to residents of certain jurisdictions such as Afghanistan, Belgium, Hong Kong, Japan, the United States of America and some other regions. For more information please refer to our Help Center.

تحت نظارت کامل

با شماره مرجع 186171 Henyep Capital Markets (UK) Limited

تحت نظارت و قانونگذاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس می‌باشد به شماره مجوز 259/14 . HYCM (Europe) Ltd

تحت نظارت و قانونگذاری کمیسیون مالی جزایر کایمن می‌باشد به شماره مجوز  1442313 HYCM Ltd

Henyep Capital Markets (DIFC) Limited توسط مقامات مالی دبی تایید صلاحیت و قانونگذاری شده با مجوزشماره F000048.

*Henyep’s journey started since 1977.