افتتاح حساب تجاری

اطلاعات بیشتر

کشور محل پرداخت مالیات

کشور محل اقامت

تاریخ تولد

آدرس

انتخاب نوع حساب

شما می‌توانید بعداً با واحد پشتیبانی مشتریان ما تماس گرفته وحساب خود را به VIP ارتقاء دهید.

ارز پایه حساب
آیا کشور محل گزارش مالیات شما آمریکاست؟ *

یک شهروند آمریکایی شامل یک دو ملیتی یا یک شهروند خارجی مقیم آمریکا جهت پرداخت مالیات می باشد

آیا شما شخصی هستید که دارای ریسک سیاسی می‌باشد (PEP)؟ *

شخص دارای رسیک سیاسی به افراد معمولی اتلاق ‌می‌شود که طی دوازده (12) ماه گذشته خودش و یا اعضای خانواده درجه یک او دارای مناسب عمومی برجسته بوده و یا رابطه نزدیکی با اینگونه اشخاص داشته است.

تنظیم پسورد برای پورتال مشتری

اظهارنامه

شما در حال باز کردن حساب در Henyep Capital Markets (UK) Limited هستید.

Data Encrypted & Secured