اطلاعات لوریج

مشتریان ما در HYCM با استفاده از لوریج می توانند کنترل بیشتری بروی معاملات با سایزهای بزرگتر داشته باشند. .

لوریج نسبت

نسبت لوریج خود را تعریف کنید تا یک حداکثر,
بسته به نوع ابزار مالی و طرف قانونگذار مالی

ASSET CLASS HYCM LTD (CIMA) Henyep Capital Markets (UK) Ltd (FCA) HYCM (Europe) Ltd (CySEC)
FOREX (MAJOR) 1:200 1:30 1:30
FOREX (MINOR) 1:200 1:20 1:20
FOREX (EXOTIC) 1:100 1:20 1:20
CRYPTOCURRENCY 1:20 1:2 N/A
COMMODITIES (SOFT) 1:50 1:10 1:10
COMMODITIES (ENERGY) 1:67 1:10 1:10
INDICES (US) 1:200 1:20 1:20
INDICES (EU) 1:100 1:20 1:20
INDICES (INDIA,CHINA) 1:33 1:10 1:10
INDICES (OTHER) 1:100 1:10 1:10
PRECIOUS METALS (GOLD) 1:133 1:20 1:20
PRECIOUS METALS (OTHERS) 1:67 1:10 1:10
STOCKS (US) 1:20 1:5 1:5

40 سال برتری گروه ما

جوایز جهانی

۲۴/۵ پشتیبانی

1ثبت نام<

فرم ثبت نام را کامل کنید و به سوالات پاسخ دهید.

2سرمایه گذاری

روش پرداخت را انتخاب و حساب خود را شارژ کنید.

3تجارت

مدارک مورد نیاز را تهیه و در حساب خود وارد کنید. حالا همه چیز آماده است!

آیا برای شروع آماده اید؟

با ۳ قدم ساده تجارت فارکس خود را آغاز کنید..

با بیشتر از ۶ میلیون سرمایه گذار در تماس باشید.