اطلاعات سپرده‌ها و برداشت‌ها

بدون کارمزد اولیه سپرده گذاری

نگهداری سپرده‌ها در حساب‌های جداگانه

پردازش سریع

روش پرداخت حداقل سپرده‌گذاری زمان مورد نیاز کارمزد‌ها
US $250 USD, EUR, GBP, AED 1 الی 7 روز کاری $01
US $20 USD, EUR, GBP, RUB, AED تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
روش پرداخت حداقل سپرده‌گذاری زمان مورد نیاز کارمزد‌ها
US $300 USD, EUR, GBP, AED 1 الی 5 روز کاری $02
US $20 USD, EUR, GBP, RUB, AED تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $03
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $03

 

1 HYCM هیچ کارمزدی جهت واریز در نظر نمی‌گیرد هرچند ممکن است بانک طرف شما جهت واریز به حساب شما مبلغی را بابت کارمزد کسر نماید.

 

40 سال برتری گروه ما

جوایز جهانی

۲۴/۵ پشتیبانی

امنیت سپرده‌های مشتریان

سپرده‌های مشتریان  الویت اول HYCM می‌باشد. علاوه بر استفاده از حساب‌های بانکی جداگانه مشتریان ما تحت حمایت طرح جبران خسارت مالی (FSCS) تا سقف 50،000 پوند، صندوق جبران خسارت سرمایه گذاران (ICF) تا سقف 20،000 دلار و لوییدز لندن تا 1 میلیون دلار قراردارند و این خسارات در صورتی که کمپانی قادر به حل و فصل ادعای مطرح شده علیه خود نباشد پرداخت خواهند شد.

همه این راه‌ها بعنوان آخرین گزینه و به ترتیب برای مشتریان FCA, CySEC and CIMA و در صورتی که کمپانی قادر به حل و فصل ادعای مطرح شده علیه خود نباشد در نظر گرفته شده‌اند.

چگونگی تامین امنیت وجوه مشتریان توسط ما