اطلاعات سپرده‌ها و برداشت‌ها

بدون کارمزد اولیه سپرده گذاری

نگهداری سپرده‌ها در حساب‌های جداگانه

پردازش سریع

روش پرداخت حداقل سپرده‌گذاری زمان مورد نیاز کارمزد‌ها
US $250 USD, EUR, GBP, AED 1 الی 7 روز کاری $01
US $20 USD, EUR, GBP, RUB, AED تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
روش پرداخت حداقل سپرده‌گذاری زمان مورد نیاز کارمزد‌ها
US $300 USD, EUR, GBP, AED 1 الی 5 روز کاری $02
US $20 USD, EUR, GBP, RUB, AED تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $03
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $03

 

1 HYCM هیچ کارمزدی جهت واریز در نظر نمی‌گیرد هرچند ممکن است بانک طرف شما جهت واریز به حساب شما مبلغی را بابت کارمزد کسر نماید.

 

40 سال برتری گروه ما

جوایز جهانی

۲۴/۵ پشتیبانی

امنیت سپرده‌های مشتریان

پول مشتریاولویت اول HYCM است. همچنین با استفاده از حساب‌های تفکیک‌شده، برای مشتریان FCA , CySEC CIMA ما در بانک‌های رده اول (Tier 1)، مشتری‌های FCA و CySEC ما به ترتیب توسط , برنامه جبران خسارت خدمات مالی (FSCS) و صندوق تأمین خسارت سرمایه‌گذاران (ICF) محافظت می‌شوند.

در صورتی که شرکت نتواند در مورد دعاوی اقامه شده علیه خود به توافقی برسد، FSCS و ICF به ترتیب صندوق‌های تأمین خسارتی هستند که به عنوان آخرین راه‌حل برای مشتریان FCA و CySEC محسوب می‌شوند.

چگونگی تامین امنیت وجوه مشتریان توسط ما