اطلاعات سپرده‌ها و برداشت‌ها

بدون کارمزد اولیه سپرده گذاری

نگهداری سپرده‌ها در حساب‌های جداگانه

پردازش سریع

روش پرداخت حداقل سپرده‌گذاری زمان مورد نیاز کارمزد‌ها
US $250 USD, EUR, GBP, AED 1 الی 7 روز کاری $0
US $20 USD, EUR, GBP, RUB, AED تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
روش پرداخت حداقل سپرده‌گذاری زمان مورد نیاز کارمزد‌ها
US $300 USD, EUR, GBP, AED 1 الی 5 روز کاری $0 *
US $20 USD, EUR, GBP, RUB, AED تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0
US $20 USD, EUR تا 1 ساعت $0

*HYCM برای برداشت‌های بالای 300$ هیچ کارمزدی دریافت نمی‌کند. اگرچه ممکن است بانک دریافت کننده پول از مشتری بابت این خدمات کارمزد دریافت کند.

*Please note withdrawals over $5,000 to Skrill, Neteller or Webmoney are subject to a 1% processing fee.

40 سال برتری گروه ما

جوایز جهانی

۲۴/۵ پشتیبانی

امنیت سپرده‌های مشتریان

پول مشتریاولویت اول HYCM است. همچنین با استفاده از حساب‌های تفکیک‌شده، برای مشتریان FCA , CySEC CIMA ما در بانک‌های رده اول (Tier 1)، مشتری‌های FCA و CySEC ما به ترتیب توسط , برنامه جبران خسارت خدمات مالی (FSCS) و صندوق تأمین خسارت سرمایه‌گذاران (ICF) محافظت می‌شوند.

در صورتی که شرکت نتواند در مورد دعاوی اقامه شده علیه خود به توافقی برسد، FSCS و ICF به ترتیب صندوق‌های تأمین خسارتی هستند که به عنوان آخرین راه‌حل برای مشتریان FCA و CySEC محسوب می‌شوند.

چگونگی تامین امنیت وجوه مشتریان توسط ما

High Risk Investment Warning: Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high degree of risk. It is possible to lose all your capital. These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved. Seek independent expert advice if necessary and speculate only with funds that you can afford to lose. Please think carefully whether such trading suits you, taking into consideration all the relevant circumstances as well as your personal resources. We do not recommend clients posting their entire account balance to meet margin requirements. Clients can minimise their level of exposure by requesting a change in leverage limit. For more information please refer to HYCM’s Risk Disclosure.

Disclaimer: The content of this page is for information purposes only and it is not intended as a recommendation or advice. Any indication of past performance or simulated past performance included in advertisements published by HYCM is not a reliable indicator of future results. The customer carries the sole responsibility for all the businesses or investments that are carried out at HYCM.

Regional Restrictions: We do not offer our services to residents of certain jurisdictions such as Afghanistan, Belgium, Hong Kong, Japan, the United States of America and some other regions. For more information please refer to our Help Center.

تحت نظارت کامل
  • تحت نظارت و قانونگذاری شده توسط مقامات مالی مسئول انگلستان با شماره مرجع 186171 Henyep Capital Markets (UK) Limited
  • تحت نظارت و قانونگذاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس می‌باشد به شماره مجوز 259/14 . HYCM (Europe) Ltd
  • تحت نظارت و قانونگذاری کمیسیون مالی جزایر کایمن می‌باشد به شماره مجوز 1442313  HYCM Ltd

Legal Information: HYCM is the trading name of Henyep Capital Markets (UK) Limited, HYCM (Europe) Ltd, HYCM Limited and Henyep Capital Markets (DIFC) Limited for which the Henyep Capital Markets group is holding company and its assets are a controlling equity interest in them.

www.hycm.com is operated by HYCM Limited

*Henyep’s journey started since 1977.