سوالی دارید؟ ما برای کمک به شما اینجا هستیم.

چت زنده

پشتیبانی مشتری

support@hycm.com


ساعت کار: ۲۴/۵

باز کردن حساب

accounts@hycm.com

۷۸۱۲ - ۸۱۶ -۲۰۸ - ۴۴+

ساعت کار: ۲۴/۵

سوالات عمومی

info@hycm.com

۷۸۱۲- ۸۱۶- ۲۰۸- ۴۴+

ساعت کار: ۲۴/۵

شکایات

complaints@hycm.com


۹:۰۰-۱۸:۰۰ (GMT +3)

شعب ما

خدمات شبکه‌ای تجاری بین‌المللی ما در سراسر جهان.

شعبه اصلی HYCM

London

3rd Floor, 28 Throgmorton Street
London EC2N 2AN
United Kingdom

HYCM دفتر اروپا

Limassol

The Noble Center, 4th Floor
47 Spyrou Kyprianou Avenue
Mesa Geitonia 4003, Limassol, Cyprus

HYCM Dubai Office

Dubai

9th Floor, Liberty House,
Dubai International Financial Center,
Dubai, United Arab Emirates

HYCM Kuwait Office

Kuwait

31st Floor KIPCO Tower
Khalid Bin Al Waleed Street
Sharq, Kuwait

HENYEP Group Headquarters

Hong Kong

10th Floor,
Nine Queens Road Central,
Hong Kong

HYCM Limited

Cayman Islands

71 Fort Street,
1st Floor Appleby Tower,
P.O. Box 950, Grand Cayman,
KY1-1102, Cayman Islands