مبلغ سپرده گذاری شما {[first_amm]} {[first_curr]} موفق بوده و حساب شما فعال شده است. شماره {[first_plat]} حساب شما: {[first_acc]}

جزئیات حساب

{[domain]}

وضعیت حساب HYCM / تایید شده

وضعیت حساب HYCM / تأیید در انتظار

1. مشخصات مشتری
2. مشخصات مالی
3. اسناد
4. سپرده
سپرده
%

همین حالا واریز کنید

با صفر دلار کارمزد، حساب‌تان را شارژ کنید

همین حالا واریز کنید

بازنگری حسابهای تجاری

نوع حساب / شماره بالانس
{[account.Platform]} - {[account.AccountId]} ({[account.Type]}) تایید شده No Trade تایید شده
{[account.Balance]} ({[account.Currency]})
سپرده